Forside

Velkommen til Ibo-brobygning
IBO-Brobygning er en platform til koordinering af brobygningsforløb mellem efterskoler og erhvervsskoler. For at anvende platformen skal man tegne et IBO abonnement hos Efterskoleforeningen - se kontaktinfo nederst på siden.
TIL ELEVEN

Du er i gang med Innovations-Brobygnings-Opgaven på din efterskole.

I den forbindelse skal du:

Oprette din gruppe.

Dette skal gøres på én gang fra samme computer.

Du skal anvende en email, som du straks kan åbne og bekræfte din tilmelding med.

Opret gruppe

Er du i tvivl? Klik her for at se en guide

Er du i tvivl? Klik her for at se en guide

IBO er Innovations-Brobygnings-Opgaven
En nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave og Brobygning i 10.kl.
IBO Modellen består af 6 faser

FASE 1: Temavalg

Her vælger eleven det tema, der skal danne afsæt for elevernes research af selvvalgt virksomhed.

FASE 2: Erhvervsbrobygning

Eleverne foretager problemspotting ift det valgte tema på selvvalgt virksomhed.

FASE 3: Ideskabelse

Eleverne ideudvikler på identificerede problemer (på skolen, faciliteret af underviser).

FASE 4: Uddannelsesbrobygning

Eleverne får sparring på deres ide under IBO Brobygning på ungdomsuddannelser.

FASE 5: Ideforbedring

Ideforbedring og efterprøvning af ide – prototyper, evt. genbesøg på virksomhed.

FASE 6: Aflevering

Eleverne afleverer deres ide i henhold til opgavebeskrivelsen.

Se mere på www.ibo-modellen.dk hvor der er arbejdsark til alle faser og link til køb af bogen med lektionsplaner
TIL EFTERSKOLEN

Du skal nu tilmelde elevernes ideer endeligt til ungdomsuddannelser inden deadline, som fremgår i den IBO klynge, som I som skole tilhører.

IBO klynger er oprettet ud fra dato for brobygning og med de efterskoler og ungdomsuddannelser, som samarbejder om netop disse datoer.

Du skal tilmelde med prioritet 1, 2 og 3. Alle elever i samme gruppe tilmeldes samme ungdomsuddannelse, samt oploade elevernes ”Brobygningsmatch” og evt link til videopitch.

Log ind som underviser
underviser img
TIL UNGDOMSUDDANNELSEN

I skal som ungdomsuddannelse tilmelde kapacitet og hvilke IBO hold I tilbyder i de IBO klynger, som I tilhører.

IBO klynger er oprettet ud fra dato for brobygning og med de efterskoler og ungdomsuddannelser, som samarbejder om netop disse datoer.

Eleverne er tilmeldt med navn og cpr. Nr. samt deres gruppe ift tema og virksomhed.

Efterskolelæreren fordeler efter fase 3 – senest 14 dage før start af IBO Brobygning - eleverne til de oprettede hold i IBO Brobygning. De prioriteres med 1, 2 og 3. Alle elever i samme gruppe tilmeldes samme ungdomsuddannelse.

Log ind som ungdomsuddannelse
KONTAKT OS
Send os en besked
Send besked
Info
Kontaktperson Karin Skjøth
Telefon +45 61750740
Email ksk@efterskolerne.dk